Quyết định 33/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2012/QĐ-UBND

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2012/QĐ-UBND về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 - 2015.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN