Quyết định 2009/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2009/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT