Quyết định 28/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN