Bài giảng Bong gân cổ chân - BS. Trương Công Dũng

Bài giảng Bong gân cổ chân trình bày định nghĩa, giải phẫu, nguyên nhân gây bong gân cổ chân, phân loại độ tổn thương, hướng dẫn xử trí bong gân cổ chân, các cách điều trị sai, tập vật lý trị liệu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Y khoa.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG