Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - GV. Nguyễn Như Xuân

Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí trình bày phương trình cơ bản và các hệ quả, nội năng khí lý tưởng, định luật phân bố đều năng lượng theo bậc tự do, công thức khí áp, phân bố Boltzman, quãng đường tự do trung bình của phân tử, các hiện tượng vận chuyển.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN