Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Như Xuân

Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Nhiệt động lực học trình bày hệ nhiệt động, phát biểu nguyên lý, trạng thái và các quá trình cân bằng, công và nhiệt trong quá trình cân bằng, áp dụng nguyên lý I, khảo sát các quá trình cân bằng của khí lỏng, bài tập nguyên lý I.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG