Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 9 - GV. Nguyễn Như Xuân

Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 9: Quang lượng tử trình bày các khái niệm và đại lượng cơ bản về bức xạ nhiệt, các định luật về bức xạ nhiệt, thuyết lượng tử của Planck, thuyết photon của Einstein, hiệu ứng Compton.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU