Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 11 - GV. Nguyễn Như Xuân

Bài giảng Vật lý đại cương 2 - Chương 11: Vật lý nguyên tử trình bày nguyên tử hydrogen, nguyên tử kim loại kiềm, mô men động lượng và mô men từ của electron chuyển động xung quanh hạt nhân, spin của electron bài, hệ thống tuần hoàn Mendeleev.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN