Bài thuyết trình: Máy nhiễu xạ tia X

Bài thuyết trình: Máy nhiễu xạ tia X giới thiệu về tia X, phân tích cấu trúc tinh thể bằng nhiễu xạ tia X - công thức Bragg, máy nhiễu xạ tia X, các phương pháp phân tích bằng tia X, ứng dụng, ưu, nhược điểm của máy nhiễu xạ tia X. | MÁY NHIỄU XẠ TIA X (XRD) Nhóm thực hiện: Đào Vân Thúy Trịnh Thị Quỳnh Như Huỳnh Minh Trí Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh Bộ môn vật lí ứng dụng Lớp cao học quang điện tử khóa 18 Giới thiệu về tia X Phân tích cấu trúc tinh thể bằng nhiễu xạ tia X - Công thức Bragg Máy nhiễu xạ tia X Các phương pháp phân tích bằng tia X Ứng dụng Ưu, nhược điểm. NỘI DUNG 1845 – 1923 Năm 1895 Rơntghen tình cờ phát hiện ra tia X. Năm 1901 Ông đạt giải Nobel GIỚI THIỆU VỀ TIA X Tia X có bước sóng trong khoảng: đến Tính chất: Khả năng xuyên thấu lớn. Gây ra hiện tượng phát quang ở một số chất. Làm đen phim ảnh, kính ảnh. Ion hóa các chất khí. Tác dụng mạnh lên cơ thể sống, gây hại cho sức khỏe. Tùy thuộc vào mức năng lượng bắt đầu bước chuyển (từ lớp vỏ L hay M) ta ký hiệu các vạch K(anpha) hay Kβ. Các bước chuyển từ mức năng lượng cao hơn về lớp vỏ L, tạo thành các vạch L (L(anpha) chuyển từ mức M hay Lβ chuyển từ lớp vỏ N) Sự phát sinh tia X Nhiễu xạ tia X Huỳnh quang tia X Phân . | MÁY NHIỄU XẠ TIA X (XRD) Nhóm thực hiện: Đào Vân Thúy Trịnh Thị Quỳnh Như Huỳnh Minh Trí Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh Bộ môn vật lí ứng dụng Lớp cao học quang điện tử khóa 18 Giới thiệu về tia X Phân tích cấu trúc tinh thể bằng nhiễu xạ tia X - Công thức Bragg Máy nhiễu xạ tia X Các phương pháp phân tích bằng tia X Ứng dụng Ưu, nhược điểm. NỘI DUNG 1845 – 1923 Năm 1895 Rơntghen tình cờ phát hiện ra tia X. Năm 1901 Ông đạt giải Nobel GIỚI THIỆU VỀ TIA X Tia X có bước sóng trong khoảng: đến Tính chất: Khả năng xuyên thấu lớn. Gây ra hiện tượng phát quang ở một số chất. Làm đen phim ảnh, kính ảnh. Ion hóa các chất khí. Tác dụng mạnh lên cơ thể sống, gây hại cho sức khỏe. Tùy thuộc vào mức năng lượng bắt đầu bước chuyển (từ lớp vỏ L hay M) ta ký hiệu các vạch K(anpha) hay Kβ. Các bước chuyển từ mức năng lượng cao hơn về lớp vỏ L, tạo thành các vạch L (L(anpha) chuyển từ mức M hay Lβ chuyển từ lớp vỏ N) Sự phát sinh tia X Nhiễu xạ tia X Huỳnh quang tia X Phân tích cấu trúc rắn, vật liệu Xác định hàm lượng nguyên tố có trong mẫu Phương pháp phân tích bằng tia X PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TINH THỂ BẰNG NHIỄU XẠ TIA X Max von Laue: quan sát và giải thích hiện tượng nhiễu xạ tia X trên tinh thể vào năm 1912. Ông nhận giải Nobel năm 1914 cho công trình này. và : nhận giải Nobel năm 1915 cho sự đóng góp của họ trong việc phân tích cấu trúc tinh thể bằng tia X. . and . Bragg là người trẻ nhất đạt giải Nobel (năm 25 tuổi) Max von Laue Hiệu quang trình giữa hai tia nhiễu xạ trên hai mặt P1 và P2 là: Để có cực đại nhiễu xạ thì Trong đó: n là số nguyên là bước sóng của tia X Vậy ta có công thức Bragg: MÁY NHIỄU XẠ TIA X Nguồn tia X Giá để mẫu Detector Hệ thống điều khiển và thu nhận thông tin CẤU TẠO CƠ BẢN Tia X được phát ra do sự tương tác giữa e năng lượng cao và bia kim loại. Tia X phát ra bởi ống phóng tia X có bước sóng thay đổi gián đoạn NGUỒN TIA X GIÁ ĐỂ MẪU Detector nhấp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.