Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

Bài giảng Kiểm soát ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn: Chương 4 có nội dung trình bày về sản xuất nông nghiệp và biến đổi khí hậu. Nội dung cụ thể chương 4: Phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp, Giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN