Bài giảng Chương 3: Sinh lý nội tiết - Phạm Kim Đăng

Nội dung bài giảng "Chương 3: Sinh lý nội tiết" trình bày 2 nội dung chính Đại cương về nội tiết và Hormone; sinh lý các tuyến nội tiết. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu các nội dung trên của bài giảng.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG