Bài giảng Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt lượng hạt cacao

Bài giảng "Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt lượng hạt cacao" trình bày các nội dung: Lịch sử về cacao và sô-cô-la, thực vật học, các yếu tố ảnh hưởng đến ca cao; ảnh hưởng của sâu bệnh đến chất lượng cacao, thu hoạch, chế biến cacao và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG