Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II - ĐH Ngoại ngữ

Nội dung tài liệu "Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II" tóm tắt các kiến thức cần đạt được của môn học qua hai chương: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu các nội dung trên.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG