Báo cáo đề tài: Công nghệ lên men Gluconic acid

Báo cáo đề tài: Công nghệ lên men Gluconic acid trình bày các nguyên liệu, giống vi sinh vật, quy trình công nghệ, giải thích quy trình công nghệ, thành tựu công nghệ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ chế biến thực phẩm.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG