Bài thuyết trình Đại cương về công nghệ chế biến rau quả: Sự sản sinh etylen

Bài thuyết trình Đại cương về công nghệ chế biến rau quả: Sự sản sinh etylen trình bày sự phát hiện ra etylen trong thực vật, cơ chế sản sinh etylen, vai trò sinh lý của etylen, ảnh hưởng của sự sản sinh etylen đến nông sản, phương pháp ức chế etylen. | ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ ĐỀ TÀI: Sự sản sinh etylen Sinh viên: Trương Thị Hà Mssv: 1052040673 Lớp học phần: chủ nhật, tiết Sự phát hiện ra etylen trong thực vật Năm 1917, khi nghiên cứu quá trình chín của quả thấy có xuất hiện etylen. Từ năm 1933-1937 nhiều nghiên cứu khẳng định nó được sản xuất trong một số nguyên liệu thực vật, đặc biệt là trong thịt quả. Năm 1935, Crocker và một số cộng sự người Mỹ cho rằng etylen là hormone của sự chín. Sau đó bằng các phương pháp phân tích cực nhạy đã được phát hiện ra etylen có trong tất cả các mô của cây và là một sản phẩm tự nhiên của quá trình trao đổi chấtở trong cây. Khái niệm - Etylen là một phytohoocmon thuôc nhóm chất ức chế sinh trưởng. - Nó đươc sản sinh trong mô tế bào, được vận chuyển dễ dàng trong cây và nông sản, giữ một vai trò sinh lý nhất định trong đời sống cây trồng. 2 hệ thống điều khiển sản sinh etylen Quả hô hấp đột biến Cơ chế sản sinh etylen - Xuất phát từ acid amine methionine (MET) và sản phẩm quan trọng của chu trình này là tạo ra ethylene. - Từ MET sẽ tạo ra sản phẩm trung gian S_adenosyl methionine (SAM) dưới xúc tác của enzyme SAM_synthetase. - Từ SAM chuyển hóa theo 2 con đường khác nhau: một phần tổ hợp lại acid amine MET để tiếp tục quá trình sinh tổng hợp trong cơ thể sinh vật; một phần chuyển hóa thành 1_aminocyclopropane 1_cacboxylic acid (ACC) nhờ tác dụng xúc tác của enzyme ACC_synthetase. - Khi quả còn xanh, con đường hình thành trở lại MET xảy ra mạnh và sự hình thành ACC là yếu hơn. Quá trình này sẽ diễn ra ngược lại khi quả chín dần. Từ ACC chuyển hoá thành ethylene nhờ tác dụng xúc tác của enzym ACC_oxydase. Cơ chế sản sinh etylen Vai trò sinh lý của etylen Etylen có tác dụng làm quả mau chín. Etylen cùng tương tác với axit absixic gây sự rụng của lá, hoa, qủa Etylen kích thích sự ra hoa của một số thực vật Etylen có tác dụng đối kháng với auxin. Ảnh hưởng của etylen đến sự chín - Đối với các loại quả hô hấp đột biến, trong quá trình chín có giai đoạn hô . | ĐẠI CƯƠNG VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN RAU QUẢ ĐỀ TÀI: Sự sản sinh etylen Sinh viên: Trương Thị Hà Mssv: 1052040673 Lớp học phần: chủ nhật, tiết Sự phát hiện ra etylen trong thực vật Năm 1917, khi nghiên cứu quá trình chín của quả thấy có xuất hiện etylen. Từ năm 1933-1937 nhiều nghiên cứu khẳng định nó được sản xuất trong một số nguyên liệu thực vật, đặc biệt là trong thịt quả. Năm 1935, Crocker và một số cộng sự người Mỹ cho rằng etylen là hormone của sự chín. Sau đó bằng các phương pháp phân tích cực nhạy đã được phát hiện ra etylen có trong tất cả các mô của cây và là một sản phẩm tự nhiên của quá trình trao đổi chấtở trong cây. Khái niệm - Etylen là một phytohoocmon thuôc nhóm chất ức chế sinh trưởng. - Nó đươc sản sinh trong mô tế bào, được vận chuyển dễ dàng trong cây và nông sản, giữ một vai trò sinh lý nhất định trong đời sống cây trồng. 2 hệ thống điều khiển sản sinh etylen Quả hô hấp đột biến Cơ chế sản sinh etylen - Xuất phát từ acid amine methionine (MET) và sản phẩm quan

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    6    1    26-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.