Cải thiện tốc độ, tắt bỏ bớt dịch vụ sẵn có trong Windows 7,8

Bài viết Cải thiện tốc độ, tắt bỏ bớt dịch vụ sẵn có trong Windows 7,8 hướng dẫn người đọc cách tắt hoặc gỡ bỏ các dịch vụ làm chậm máy do ngốn không ít tài nguyên, vùng nhớ trên RAM, ảnh hưởng đến xử lý tiến trình của CPU trong quá trình cài đặt Windows.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG