Đặc tính của thế cờ và sự chọn lựa kế hoạch

Đặc tính của thế cờ và sự chọn lựa kế hoạch trình bày đặc tính của thế cờ, sự lựa chọn kế hoạch. Tài liệu này hướng dẫn người đọc biết được đặc tính của từng thế cờ và biết cách chọn lựa, lên kế hoạch cho thế cờ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG