SKKN: Phân loại và phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Sáng kiến “Phân loại và phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình” giúp học sinh có kỹ năng phân tích tổng hợp trong quá trình đặt ẩn số, mối liên hệ giữa các dữ kiên trong bài toán. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG