SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy luyện từ và câu lớp 3 ở trường Tiểu học Cam Thuỷ

Sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy luyện từ và câu lớp 3 ở trường Tiểu học Cam Thuỷ” nhằm giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về Đức, Trí, Thể, Mỹ và các kỹ năng cơ bản khác để học sinh tiếp tục học lên bậc THCS, đặc biệt góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu môn học Tiếng Việt ở trường tiểu học. Đó là hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng Tiếng Việt cho học sinh, cung cấp những kiến thức hiểu biết sơ giản về Tiếng Việt và Văn học. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU