Chuyên đề về bất phương trình bậc nhất – THCS Thái Đô

Để ôn tập tốt môn Toán chuẩn bị cho các kỳ thi học kì “Chuyên đề về bất phương trình bậc nhất – THCS Thái Đô”. Đề cương bao gồm lý thuyết, các bài tập mẫu về Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Phương trình chứa giá trị tuyệt đối, Bất đẳng thức Cô-si sẽ giúp các bạn làm nhanh các dạng bài tập phần này một cách chính xác.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG