Giáo trình Tài nguyên

Giáo trình Tài nguyên trình bày tài nguyên biển và đại dương, tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Địa lý.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN