Bài thuyết trình: Phương pháp xử lý nước thải ngành Công nghệ thực phẩm

Bài thuyết trình: Phương pháp xử lý nước thải ngành Công nghệ thực phẩm trình bày giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm, sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, phương pháp xử lý nước thải chung của công nghệ thực phẩm, nước thải ngành sữa và một số quy trình xử lý được áp dụng hiện nay. | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CNTP NHÓM 4 Nội dung Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 Phương pháp xử lý nước thải chung của công nghệ thực phẩm 3 4 5 Nước thải ngành sữa và một số quy trình xử lý được áp dụng hiện nay Kết luận Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Hiện nay ngành CNTP đóng vai trò rất quan trong trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam Tuy nhiên ngành CNTP chứa một lượng nước thải lớn Trong xu thế phát triển bền vững hiện nay thì việc giải quyết chúng là rất cần thiết Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 . Nguồn nước thải . Tính chất hóa lý nước thải của cơ sở sản xuất thực phẩm 6 Tuy nhiên tính chất hóa lý của nước thải từ các ngành CNTP khác nhau thì khác nhau Nước thải từ nhà máy CB thuỷ sản đông lạnh Nước thải từ nhà máy chế biến thịt Nước thải từ nhà máy mía đường Chứa nhiều chất vô cơ (muối khoáng, clorin,.) Chứa nhiều chất hữu cơ (dầu, mỡ động vật, vụn cá.) Giàu chất hữu cơ Giàu . | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CNTP NHÓM 4 Nội dung Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 Phương pháp xử lý nước thải chung của công nghệ thực phẩm 3 4 5 Nước thải ngành sữa và một số quy trình xử lý được áp dụng hiện nay Kết luận Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Hiện nay ngành CNTP đóng vai trò rất quan trong trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam Tuy nhiên ngành CNTP chứa một lượng nước thải lớn Trong xu thế phát triển bền vững hiện nay thì việc giải quyết chúng là rất cần thiết Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 . Nguồn nước thải . Tính chất hóa lý nước thải của cơ sở sản xuất thực phẩm 6 Tuy nhiên tính chất hóa lý của nước thải từ các ngành CNTP khác nhau thì khác nhau Nước thải từ nhà máy CB thuỷ sản đông lạnh Nước thải từ nhà máy chế biến thịt Nước thải từ nhà máy mía đường Chứa nhiều chất vô cơ (muối khoáng, clorin,.) Chứa nhiều chất hữu cơ (dầu, mỡ động vật, vụn cá.) Giàu chất hữu cơ Giàu chất thải rắn như vụn xương, thịt vụn, mỡ, lông, móng,. BOD cao, Nitơ cao, Photpho thấp Lượng nước thải lớn. Lượng cặn hữu cơ cao Ngành công nghiệp Tính cho Lượng nước thải Sản xuất bia 1 L bia 5,65 (L) Tinh chế đường 1 tấn củ cải 10 – 20 m3 Sản xuất bơ sữa tấn sữa 5 – 6 (L) Nhà máy đồ hộp rau quả tấn s/phẩm 4,5 m3 Chế biến thuỷ sản tấn s/phẩm 20 – 100 m3 Chế biến nông sản tấn s/phẩm 6 – 60 m 3 Chế biến thịt tấn s/phẩm 3 – 10 m3 2. 3. Lượng nước thải 5 tiêu chí ĐỘ PH Hàm lượng chất lơ lửng Hàm lượng chất dinh dưỡng (N, P ) BOD, COD Dầu mỡ . Các tiêu chí đánh giá nước thải công nghiệp thực phẩm chỉ tiêu Đơn vị Sản xuất mỳ ăn liền Thịt hộp Tiêu chuẩn của việt nam 5945- 2005 (Giới hạn B) PH mg/l 7 9 BOD5 mg/l 860 – 1150 1400 50 COD mg/l 1050 – 2100 2100 80 SS mg/l 308 - 625 3300 100 Tổng N mg/l 30 – 70 150 30 Tổng P mg/l 16 6 Dầu mỡ mg/l 73 - 180 500 5 (Nguồn: Nước thải Xí nghiệp Lương thực – Thực phẩm Mì ăn liền Colusa – Miliket) Các chỉ tiêu đánh giá đối với sản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    59    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.