Bài thuyết trình: Phương pháp xử lý nước thải ngành Công nghệ thực phẩm

Bài thuyết trình: Phương pháp xử lý nước thải ngành Công nghệ thực phẩm trình bày giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm, sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm, phương pháp xử lý nước thải chung của công nghệ thực phẩm, nước thải ngành sữa và một số quy trình xử lý được áp dụng hiện nay. | PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CNTP NHÓM 4 Nội dung Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 Phương pháp xử lý nước thải chung của công nghệ thực phẩm 3 4 5 Nước thải ngành sữa và một số quy trình xử lý được áp dụng hiện nay Kết luận Giới thiệu ngành công nghiệp thực phẩm 1 Hiện nay ngành CNTP đóng vai trò rất quan trong trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam Tuy nhiên ngành CNTP chứa một lượng nước thải lớn Trong xu thế phát triển bền vững hiện nay thì việc giải quyết chúng là rất cần thiết Sơ lược về nước thải ngành công nghiệp thực phẩm 2 . Nguồn nước thải . Tính chất hóa lý nước thải của cơ sở sản xuất thực phẩm 6 Tuy nhiên tính chất hóa lý của nước thải từ các ngành CNTP khác nhau thì khác nhau Nước thải từ nhà máy CB thuỷ sản đông lạnh Nước thải từ nhà máy chế biến thịt Nước thải từ nhà máy mía đường Chứa nhiều chất vô cơ (muối khoáng, clorin,.) Chứa nhiều chất hữu cơ (dầu, mỡ động vật, vụn cá.) Giàu chất hữu cơ Giàu .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG