Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng Công ty Ford

Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng Công ty Ford trình bày các kiến thức cơ bản về Công ty Ford, mô hình chuỗi cung ứng của Ford, nguyên tắc hoạt động của chuỗi cung ứng Ford, những thành công trong chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng của Công ty Ford, khái quát về hệ thống Teradata. | Chuỗi cung ứng của FORD p-7 7 được làm từ những yêu cầu của khách hàng. Thư viện thông tin của Lean phải là một hệ thống kéo và Ford cung cấp mỗi ngày cho tất cả những yêu cầu của các nhà cung cấp về những tài liệu nghiên cứu và thông tin trên lớp. Họ sẵn sàng lấy chúng và công ty Ford rất vui vì điều đó. Trong lúc LRC vẫn phải sản xuất ra những bản tin nội bộ cũng như thông tin về sản phẩm khác-một hình thức đẩy, thì về mặt nào đó, đối với những khách hàng của họ, tất cả những điều trên cuối cùng đóng vai trò như một cổ máy kéo lôi khách hàng. Những điều mà LRC đem đến cho khách hàng của Ford bản thân nó không phải là một giải pháp, mà là những lời gợi ý cho những giải pháp. Ford không chỉ áp dụng Lean manufacturing cho riêng mình mà còn chia sẻ với các nhà cung ứng. Ford đã tạo mọi điều kiện cho các nhà cung ứng hiểu và ứng dụng Lean manufacturing vào việc sản xuất của mình nhằm hướng đến mục tiêu tinh giảm và hoạt động có hiệu quả trong toàn bộ hệ thống. Ford quản trị tinh giảm mà phù hợp với sự tương tác trong hệ thống và đưa ra những dịch vụ tốt tới một lượng lớn những khách hàng quen, đồng thời sử dụng tối đa nguồn lực của Intranet và dịch vụ mạng toàn cầu. Ford hướng đến mục tiêu thiết lập một môi trường, một trung tâm vượt trội trong sản xuất toàn cầu, chia sẽ kiến thức về Lean trong thực tế

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    101    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.