Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng Công ty Ford Motor

Tiểu luận: Mô hình chuỗi cung ứng Công ty Ford Motor giới thiệu công ty Ford Motor, hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng của Ford, hệ thống teradata, các chính sách đối với nhà cung ứng và khách hàng, nguyên nhân thành công và những dự định của Ford trong tương lai. | Bởi vì nhiều nhà cung ứng của Ford không biết được Lean là gì, hay làm thế nào để quản lý được một hệ thống Lean và giải pháp hiển nhiên là lập một trung tâm gọi là Lean Resourse Center (LRC). LRC cung cấp những tài liệu giáo dục về quản trị tinh giảm và những tạp chí xuất bản định kỳ, CD-ROOM, phim ảnh và những nguồn điện tử của Lean, và dịch vụ nghiên cứu về chuỗi cung ứng toàn cầu của Ford. LRC thiết lập một mạng lưới các giáo sư đại học, những cố vấn và các chuyên gia khác, những người giảng dạy nhiều khía cạnh trong những hội thảo chuyên đề về quản trị tinh giảm. Những hội thảo chuyên đề này hầu hết diễn ra ngay tại Ford, tuy nhiên vẫn có những khóa học được tổ chức ngay tại địa điểm của nhà cung cấp. Đồng thời Ford cũng gởi những kỹ sư làm việc ngay tại địa điểm của các nhà cung cấp và thiết lập Diễn đàn thực hành tốt nhất để làm dễ dàng hơn việc giới thiệu khái niệm của Lean. Những hội thảo chuyên đề được sắp xếp từ những kiến thức cơ bản nhất về sản xuất tinh giảm đến những vấn đề cấp cao như hệ thống sản xuất, thiết kế hệ thống sản xuất tinh giảm và thiết kế cell. Dịch vụ nghiên cứu và tập hợp LRC là một phần của sự cân bằng dịch vụ hoàn hảo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.