Bài tập nhóm học phần Luật kinh doanh

Tham khảo Bài tập nhóm học phần Luật kinh doanh để giúp các bạn sinh viên ôn tập và kiểm tra kiến thức. Các câu hỏi xoay quanh các vấn đề: Đặc điểm của công ty TNHH, cơ chế bầu dồn phiếu, cổ đông sang lập,. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT