Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 - Phan Bá Ngân

Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 2 của Phan Bá Ngân gồm 6 chương, Phần 2 của giáo trình Hóa học phức chất trình bày nội dung của ba chương cuối với các nội dung về các phương pháp nghiên cứu phức chất, động học - cơ chế phản ứng thế phối tử và phần cuối là phần tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN