Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 1 - Phan Bá Ngân

Giáo trình Hóa học phức chất: Phần 1 của Phan Bá Ngân gồm 6 chương, Phần 1 của giáo trình Hóa học phức chất trình bày nội dung của ba chương đầu với các nội dung về khái niệm, phân loại, vai trò và ý nghĩa của hóa học phức chất, thuyết cấu tạo phức chất và bản chất liên kết trong phức chất. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG