Ebook Địa chí Hải Dương (Phần thứ 2)

Để tiếp nối phần thứ nhất Tự nhiên và dân cư trong ebook địa chí Hải Dương, sau đây phần 2 Kinh tế sẽ trình bày các chương sau: Chương 8 nông nghiệp, chương 9 công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, chương 10 thương mại và du lịch, chương 11 giao thông vận tải, chương 12 bưu chính-viễn thông, chương 13 kiến trúc và xây dựng, chương 14 tài chính và ngân hàng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.