Đề tài: Thiết kế và chế tạo robot dò đường tự động sử dụng led cảm biến thu phát hồng ngoại

Đề tài: Thiết kế và chế tạo robot dò đường tự động sử dụng led cảm biến thu phát hồng ngoại giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng vi điều khiển, kỹ năng lập trình, phương pháp thu thập dữ liệu từ các cảm biến sensor, điều khiển động cơ, hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống và các mạch phụ trợ khác.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG