Bài giảng Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học: Phần 2 - ĐHSP Đà Nẵng

Nội dung chương 2 của bài giảng Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở tiểu học trình bày các nội dung: Hỗ trợ giáo dục hòa nhập, giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị, giáo dục hòa nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về phần 2 của tài liệu.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG