Bài giảng Công tác xã hội với các cá nhân và gia đình: Phần 2 - Tôn-Nữ Ái-Phương

Phần 2 "Bài giảng Công tác xã hội với các cá nhân và gia đình" trình bày các nội dung: Định nghĩa và khái niệm liên quan đến công tác xã hội với các cá nhân và gia đình, quy trình giải quyết vấn đề trong CTXH với các cá nhân và gia đình, những lý thuyết và công cụ cơ bản cần thiết cho thực hành CTXH với các cá nhân và gia đình. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu thêm về nội dung phần 2 của tài liệu.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG