Ebook Địa chí Quảng Ngãi (Phần 2)

Phần 2 Truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thuộc ebook "Địa chí Quảng Ngãi", phần này viết về địa-chính trị, chủ yếu trình bày truyền thống yêu nước và cách mạng của cư dân Quảng Ngãi qua các giai đoạn lịch sử, gồm cả thảy 5 chương, từ chương 7 đến chương 11 của ebook. Các giai đoạn lịch sử được nêu lên để khảo sát là từ sơ sử đến 1885 (chương 7); từ 1885 đến 1945 (chương 8); từ 1945 đến 1975 (chương 9); từ 1975 đến 2005 (chương 10).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.