Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai (tập 3)

Ebook Lịch sử Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai (tập 3) được biên soạn nhằm để tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quí giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, làm tài liệu giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG