Tiểu luận Tài chính công: Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận môn Tài chính công: Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày một số nội dung về quản lý ngân sách nhà nước, một số nội dung về quản lý chi tiêu công, kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp. | Ngoài ra, thực trạng đầu tư công và hiệu quả đầu tư công thấp cũng là những vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Hiện nay, đầu tư của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư công tương đối nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả đầu từ thì rất hạn chế. Đơn cử, nếu muốn tăng 1- 2% GDP thì phải tốn kém rất nhiều tiền. So sánh với các nước, Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng trên 10% nhưng tốc độ tăng tín dụng chỉ khoảng 17-18%; Malaysia có tốc độ tăng trưởng kinh tế 5-6% nhưng tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ 7-8%. Đối với Việt Nam, tốc độ tăng trưởng tín dụng lên tới 30%, thậm chí có những năm trên 50%, mới đạt được tốc độ tăng trưởng trên 7%. Điều này cho thấy, hiệu quả đầu tư không được phân bổ đúng vào khu vực hiệu quả nhất của nền kinh tế (khu vực tư nhân và doanh nghiệp vừa, nhỏ). Đó là chưa kể thực trạng, hầu hết các chỉ số quan trọng nhất của chính sách tiền tệ như lãi suất, tỷ giá hối đoái, kỳ hạn đều bị méo mó do các chính sách tiền tệ xưa nay được điều hành theo hướng hành chính hơn là kinh tế thị trường.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.