Bài giảng Xã hội học của Weber

Nội dung bài giảng "Xã hội học của Weber" gồm có các vấn đề chính: Giới thiệu max weber, Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội, chủ nghĩa tư bản theo weber, phương pháp luận cá nhân, lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu hơn về các nội dung trên. | XÃ HỘI HỌC CỦA WEBER Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) NỘI DUNG: 1)Giới thiệu max weber. 2)Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. 3)Chủ nghĩa tư bản theo weber. 4)Phương pháp luận cá nhân. 5)Lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Giới thiệu max weber Max weber:(1864-1920) là nhà xã hội học người Đức,xuất thân từ một gia đình tư sản, ông là một trong số tác giả có tầm ảnh hưởng lớn lao trong ngành xã hội học. Một số luận điểm và công trình nghiên cứu. Khởi nghiệp tại trường đại học Berlin, sau đó ông làm việc tại các trường đại học khác. Ông là người am hiểu nền chính trị Đức. Weber còn được biết đến như là một nhà triết học, nhà luật học, nhà kinh tế học và nhà sử học với những kiến thức lí giải uyên thâm. Hình ảnh về Weber. Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. Theo Weber, thuật ngữ “xã hội học” thường bị sử dụng một cách khá mơ định nghĩa xã hội học là “một môn khoa học nhằm thông hiểu bằng cách lý giải hành động xã hội và nhờ đó giải . | XÃ HỘI HỌC CỦA WEBER Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) NỘI DUNG: 1)Giới thiệu max weber. 2)Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. 3)Chủ nghĩa tư bản theo weber. 4)Phương pháp luận cá nhân. 5)Lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Giới thiệu max weber Max weber:(1864-1920) là nhà xã hội học người Đức,xuất thân từ một gia đình tư sản, ông là một trong số tác giả có tầm ảnh hưởng lớn lao trong ngành xã hội học. Một số luận điểm và công trình nghiên cứu. Khởi nghiệp tại trường đại học Berlin, sau đó ông làm việc tại các trường đại học khác. Ông là người am hiểu nền chính trị Đức. Weber còn được biết đến như là một nhà triết học, nhà luật học, nhà kinh tế học và nhà sử học với những kiến thức lí giải uyên thâm. Hình ảnh về Weber. Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. Theo Weber, thuật ngữ “xã hội học” thường bị sử dụng một cách khá mơ định nghĩa xã hội học là “một môn khoa học nhằm thông hiểu bằng cách lý giải hành động xã hội và nhờ đó giải thích một cách nhân quả sự diễn tiến và các tác động của nó“. Hành động của xã hội: ta cần hiểu hành động xã hội của các cá nhân bằng cách chú tâm tới ý nghĩa mà họ nhắm đến-với một thái độ phương pháp luận khách quan và trung tính. khái niệm hành động xã hội được xác lập bởi ý nghĩa. Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. Đối với weber, xã hội học không liên quan hiện tượng siêu hình không phải là môn khoa học có tính quy phạm. Ông khẳng định đối tượng nghiên cứu là hành động gắn liền với ý nghĩa. Hành động xã hội là một trong những phạm trù phương pháp luận trung tâm của xã hội học. Xã hội học là một khoa học cố gắng nhận thức hành động xã hội nhằm đạt đến một giải thích nhân quả về chiều hướng và hệ quả của thích là tìm hiểu ý nghĩa của chủ thể hành động bằng sự cảm thấu và cũng được hiệu là xác lập quan hệ nhân quả bằng các liên hệ hành động đó với phương tiện và mục đích. Chủ nghĩa tư bản theo weber Công trình của Max Weber đều mang thao thức về vấn đề nguồn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.