Bài giảng Xã hội học của Weber

Nội dung bài giảng "Xã hội học của Weber" gồm có các vấn đề chính: Giới thiệu max weber, Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội, chủ nghĩa tư bản theo weber, phương pháp luận cá nhân, lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu hơn về các nội dung trên. | XÃ HỘI HỌC CỦA WEBER Maximilian Carl Emil Weber (1864 – 1920) NỘI DUNG: 1)Giới thiệu max weber. 2)Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. 3)Chủ nghĩa tư bản theo weber. 4)Phương pháp luận cá nhân. 5)Lý thuyết của weber về mối quan hệ nhân quả. Giới thiệu max weber Max weber:(1864-1920) là nhà xã hội học người Đức,xuất thân từ một gia đình tư sản, ông là một trong số tác giả có tầm ảnh hưởng lớn lao trong ngành xã hội học. Một số luận điểm và công trình nghiên cứu. Khởi nghiệp tại trường đại học Berlin, sau đó ông làm việc tại các trường đại học khác. Ông là người am hiểu nền chính trị Đức. Weber còn được biết đến như là một nhà triết học, nhà luật học, nhà kinh tế học và nhà sử học với những kiến thức lí giải uyên thâm. Hình ảnh về Weber. Max weber lí giải “xã hội học” và hành động xã hội. Theo Weber, thuật ngữ “xã hội học” thường bị sử dụng một cách khá mơ định nghĩa xã hội học là “một môn khoa học nhằm thông hiểu bằng cách lý giải hành động xã hội và nhờ đó giải .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG