Bài giảng Công tác xã hội nhập môn - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Bài giảng Công tác xã hội nhập môn nhằm giúp sinh viên hiểu được CTXH là gì; hiểu CTXH là một nghề như các nghề khác; hiểu về các phương pháp, kỹ năng và vai trò của nhân viên xã hội và có cái nhìn tích cực hơn về con người. Mời bạn tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | ***** ThS. Nguyễn Ngọc Lâm CÔNG TÁC XÃ HỘI NHẬP MÔN Mục tiêu của môn học Hiểu CTXH là gì Hiểu CTXH là một nghề như các nghề khác Hiểu về các phương pháp, kỹ năng và vai trò của nhân viên xã hội Có cái nhìn tích cực hơn về con người Sự giúp đỡ bình thường Giúp tùy theo hứng, lòng tốt Hiểu vấn đề qua loa, không sâu Giúp giải quyết tạm thời, xoa dịu Không có sự theo dõi Thiếu khả năng giúp, bất lực Sự giúp đỡ chuyên nghiệp Giúp đỡ vì đó là trách nhiệm nghề nghiệp Có kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ Có tiến trình: Tìm hiểu, đánh giá, lên kế hoạch, giải quyết một cách toàn diện Liên kết với nhiều ngành NVXH làm việc trong một tổ chức xã hội Phản ứng của xã hội đối với các vấn đề xã hội : Có 4 loại hình phản ứng khác nhau của xã hội đối với các vấn đề xã hội : Theo truyền thống ( dựa trên điều kiện lịch sử, văn hóa, hoặc các phong tục tập quán). Vì tình người (dựa trên lòng tốt và những điều kiện thông thường) Bằng trừng phạt ( dựa trên luật pháp ) Bằng nghề nghiệp chuyên môn (dựa trên sự phát triển nghề và các dịch vụ thực thi nghề nghiệp). PHẦN I : CÔNG TÁC XÃ HỘI LÀ GÌ ? CTXH là một chuyên ngành được sử dụng để giúp đỡ cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng tăng cường hoặc khôi phục năng lực thực hiện chức năng xã hội của họ và tạo ra những điều kiện thích hợp nhằm đạt được những mục tiêu ấy(Theo Hiệp hội quốc gia các nhân viên xã hội Mỹ –NASW, 1970). Các họat động thực tiễn của CTXH chỉ có hiệu quả khi nó tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp chuyên môn nhất định, không làm thay mà chỉ hỗ trợ để cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết các vấn đề của mình. CTXH tự mình không giải quyết được vấn đề xã hội mà cần đến sự phối hợp của các ngành khác trong hệ thống an sinh xã hội (mạng lưới an sinh xã hội). "Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con người và sự tăng quyền lực và giải phóng người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG