Đề cương chi tiết môn Công tác xã hội nhóm - ThS. Nguyễn Ngọc Lâm

Môn học "Công tác xã hội nhóm" nhằm giúp sinh viên có kiến thức về tâm lý nhóm và kỹ năng điều hòa sinh hoạt nhóm; nắm vững một trong những phương pháp của CTXH để thực hành chuyên môn; có nền tảng kiến thức, các bước thực hiện trong tiến trình; trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể can thiệp giúp điều hòa sinh hoạt nhóm nhằm đạt được những mục tiêu xã hội theo kế hoạch đã dự định. Đồng thời, giúp sinh viên có khả năng thực hành phương pháp CTXH nhóm với các thân chủ có cùng vấn đề giống nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung của đề cương chi tiết hơn.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG