Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động - Trần Văn Kham

Bài giảng Cấu trúc vi mô của lao động trình bày các nội dung về khái niệm cấu trúc lao động, các loại nhu cầu, thang nhu cầu của maslow, động cơ lao động, mục đích lao động, xu hướng lao động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu thêm về các nội dung trên. | Cấu trúc vi mô của lao động Bài thứ Ba Trần Văn Kham

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN