Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội

Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội trình bày các khái niệm, vai trò của biến đổi lao động, biến đổi lao động ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ các nội dung trên. | 5. Biến đổi lao động và biến đổi xã hội . biến đổi lao động BĐLĐ là biến đổi ở từng bộ phận cấu thành của lao động và toàn bộ cấu trúc lao động, biến đổi sự phân công lao động trong xã hội và biến đổi mối quan hệ của lao động đối với con người và mối quan hệ của lao động đối với xã hội Engels: Lao động đóng vai trò trong sáng tạo ra con người, sáng tạo ra xã hội loài người Khi xã hội có phân chia giai cấp, lao động bị tha hoá, đặc biệt ở xã hội tư bản chủ nghĩa Yếu tố của lao động thay đổi sâu sắc . biến đổi lao động LĐ tha hoá tạo ra núi hàng hoá khổng lồ: Giá trị hàng hoá tăng nhưng giá trị con người không tăng, giảm đi; xã hội bị phân hoá giầu nghèo, bất bình đẳng trầm trọng Mối quan hệ của lao động với con người và xã hội: biến đổi theo hướng suy thoái, suy đồi: nảy sinh cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động Lao động là cơ sở của công lý và đạo đức xã hội Lao động biến đổi Kiến trúc thượng tầng biến đổi . biến đổi lao động Vai trò của máy móc, công nghệ, khoa học Tác . | 5. Biến đổi lao động và biến đổi xã hội . biến đổi lao động BĐLĐ là biến đổi ở từng bộ phận cấu thành của lao động và toàn bộ cấu trúc lao động, biến đổi sự phân công lao động trong xã hội và biến đổi mối quan hệ của lao động đối với con người và mối quan hệ của lao động đối với xã hội Engels: Lao động đóng vai trò trong sáng tạo ra con người, sáng tạo ra xã hội loài người Khi xã hội có phân chia giai cấp, lao động bị tha hoá, đặc biệt ở xã hội tư bản chủ nghĩa Yếu tố của lao động thay đổi sâu sắc . biến đổi lao động LĐ tha hoá tạo ra núi hàng hoá khổng lồ: Giá trị hàng hoá tăng nhưng giá trị con người không tăng, giảm đi; xã hội bị phân hoá giầu nghèo, bất bình đẳng trầm trọng Mối quan hệ của lao động với con người và xã hội: biến đổi theo hướng suy thoái, suy đồi: nảy sinh cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động Lao động là cơ sở của công lý và đạo đức xã hội Lao động biến đổi Kiến trúc thượng tầng biến đổi . biến đổi lao động Vai trò của máy móc, công nghệ, khoa học Tác động trực tiếp của nền sản xuất cơ khí đến công nhân (, bộ Tư Bản) Sử dụng máy móc: xuất phát điểm của nền đại công nghiệp đối với bản thân người công nhân Sử dụng máy móc: Tăng cường sức bóc lột phụ nữ và trẻ em Kinh tế công nghiệp có tác động mạnh mẽ đến con người: thay đổi vị trí xã hội nghề nghiệp . biến đổi lao động ở Việt Nam Lao động Việt Nam trước đổi mới Lao động nông nghiệp và biến đổi lao động nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với biến đổi xã hội Tăng năng suất lao động nông nghiệp là yếu tố quan trọng cho sự biến đổi xã hội Câu chuyện về đồng lúa 5 tấn, 12 tấn Thái Bình 5 . biến đổi lao động ở Việt Nam Dân số trung bình và một số chỉ tiêu sản xuất NN ở VN sau 1975 Chỉ tiêu Miền Bắc Miền Nam Cả nước Dân số TB (nghìn người) 24547 23091 47638 Giá trị tổng SL NN () Diện tích gieo trồng cây lương thực (nghìn ha) Sản lượng cây lương thực (nghìn tấn) Năng suất cây LT (tấn/ha) .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
578    44    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.