Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội

Bài giảng Biến đổi lao động và Biến đổi xã hội trình bày các khái niệm, vai trò của biến đổi lao động, biến đổi lao động ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ các nội dung trên. | 5. Biến đổi lao động và biến đổi xã hội . biến đổi lao động BĐLĐ là biến đổi ở từng bộ phận cấu thành của lao động và toàn bộ cấu trúc lao động, biến đổi sự phân công lao động trong xã hội và biến đổi mối quan hệ của lao động đối với con người và mối quan hệ của lao động đối với xã hội Engels: Lao động đóng vai trò trong sáng tạo ra con người, sáng tạo ra xã hội loài người Khi xã hội có phân chia giai cấp, lao động bị tha hoá, đặc biệt ở xã hội tư bản chủ nghĩa Yếu tố của lao động thay đổi sâu sắc . biến đổi lao động LĐ tha hoá tạo ra núi hàng hoá khổng lồ: Giá trị hàng hoá tăng nhưng giá trị con người không tăng, giảm đi; xã hội bị phân hoá giầu nghèo, bất bình đẳng trầm trọng Mối quan hệ của lao động với con người và xã hội: biến đổi theo hướng suy thoái, suy đồi: nảy sinh cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động Lao động là cơ sở của công lý và đạo đức xã hội Lao động biến đổi Kiến trúc thượng tầng biến đổi . biến đổi lao động Vai trò của máy móc, công nghệ, khoa học Tác .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN