Bài giảng Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam

Bài giảng Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam trình bày các vấn đề: Lý do của quá trình di cư nông thôn - đô thị, vấn đề giới tính, tình trạng hôn nhân, tác động di cư đến và làm việc ở thành phố và một số điểm lưu ý. Mời bạn đọc tham khảo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam Từ một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội Tổng quan Lịch sử của Việt Nam gắn liền với quá trình Di cư lao động giữa các vùng miền Di cư nông thôn – đô thị là một diễn trình lâu dài, và ngày càng nổi bật trong những năm gần đây Di cư nông thôn – đô thị biểu thị sự bất bình đẳng và khác biệt vùng miền về các điều kiện kinh tế-xã hội Lý do của quá trình di cư nông thôn-đô thị Các nghiên cứu nhấn mạnh đến nguyên nhân kinh tế Trên thực tế, nhiều địa phương nghèo, di cư gần như là sự chọn lựa khả thi để vượt qua khó khăn về kinh tế (Đặng 2003) Di cư còn là công cụ thăng tiến Có xu hướng chọn lọc di cư trong gia đình Lý do di cư Điều đáng lưu ý là quá 50% số người di cư lên thành phố do họ không hài lòng với công việc ở quê và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn về việc làm ở thành phố Cứ 4 người di cư thì có một người do gia đình thiếu đất canh tác và hoặc thiếu việc làm; hoặc thất nghiệp lâu năm Ngoài lý do kinh tế, yếu tố giáo dục cũng là điểm đáng lưu ý. Giáo dục không chỉ là yếu tố chọn lọc di cư mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến di cư 4 Vấn đề giới tính Xu hướng chung: Nam giới nhiều hơn nữ giới Có sự thay đổi xu hướng, đặc biệt những yêu cầu của các lĩnh vực lao động và dịch vụ Trong nghiên cứu ở Tiền Giang và Thái Bình xu hướng Nam Giới di cư năng động hơn nữ giới ở cả hai nơi Vấn đề giới tính Lý giải cho sự di cư lao động có sự khác biệt lớn giữa hai vùng miền ở chỗ, nữ ở miền Nam được thu hút nhiều hơn vào các khu công nghiệp, chế xuất Có tới 60% các khu chế xuất ở Miền Nam, 26% ở miền Bắc và 14% ở miền Trung 6 Độ tuổi Độ tuổi trung bình là tuổi Độ tuổi tích cực nhất: từ 17 đến cận 35 hay có tới 90% người di cư trong độ tuổi 17 đến cận 45. Giống như nhiều quốc gia, di cư diễn ra ở lứa tuổi lao động trẻ. Trong đánh giá về sự khác biệt nam nữ theo độ tuổi, độ tuổi TB của di cư nữ vẫn thấp hơn của Nam. 7 Tình trạng hôn nhân Nam Nữ Tổng Chưa từng kết hôn Đã kết hôn . | Di cư lao động nông thôn – đô thị ở Việt Nam Từ một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội Tổng quan Lịch sử của Việt Nam gắn liền với quá trình Di cư lao động giữa các vùng miền Di cư nông thôn – đô thị là một diễn trình lâu dài, và ngày càng nổi bật trong những năm gần đây Di cư nông thôn – đô thị biểu thị sự bất bình đẳng và khác biệt vùng miền về các điều kiện kinh tế-xã hội Lý do của quá trình di cư nông thôn-đô thị Các nghiên cứu nhấn mạnh đến nguyên nhân kinh tế Trên thực tế, nhiều địa phương nghèo, di cư gần như là sự chọn lựa khả thi để vượt qua khó khăn về kinh tế (Đặng 2003) Di cư còn là công cụ thăng tiến Có xu hướng chọn lọc di cư trong gia đình Lý do di cư Điều đáng lưu ý là quá 50% số người di cư lên thành phố do họ không hài lòng với công việc ở quê và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn về việc làm ở thành phố Cứ 4 người di cư thì có một người do gia đình thiếu đất canh tác và hoặc thiếu việc làm; hoặc thất nghiệp lâu năm Ngoài lý do kinh tế, yếu tố giáo dục

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    98    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.