Bài giảng Phân công lao động và thị trường lao động

Bài giảng Phân công lao động và thị trường lao động trình bày các vấn đề: Phân công lao động trong xã hội, cấu trúc thị trường lao động, các loại thị trường lao động. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | 4. phân công lao động và thị trường lao động trần văn kham email: khamtv@ . phân công lao động trong xã hội . phân công lao động trong xã hội Lao động cá nhân và lao động xã hội Lao động cá nhân là LĐSX ra sản phẩm chỉ để tiêu dùng cho cá nhân Lao động nhằm tạo ra sản phẩm phục vụ cho xã hội và bị quy định bởi PCLĐ gọi là lao động xã hội . phân công lao động trong xã hội Phân công lao động Hình thức đầu tiên: giữa đàn ông và đàn bà; trong nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi; thành thị và nông thôn Hình thức thứ hai: tách tiểu thủ công nghiệp ra khỏi nông nghiệp Hình thức thứ ba: sản sinh ra giai cấp không còn tham gia trực tiếp sản xuất nữa-thương nhân . phân công lao động trong xã hội Công nghệ Máy móc làm cho thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp và hình thành công nghiệp Máy móc thực sự xuất hiện vào cuối TK 18: Một sự tập hợp các công cụ lao động, chứ không phải là một sự kết hợp các thao tác cho bản thân người lao động Việc phát sinh ra máy móc đã làm cho

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG