Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay

Bài giảng Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay trình bày các vấn đề: Tình hình việc làm ở Việt Nam, Thất nghiệp và thiếu việc làm, Sự tham gia của thanh niên, Những định hướng nghiên cứu, Câu hỏi thảo luận | Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay Nội dung 4 Tình hình việc làm ở Việt Nam 1 2 3 5 Thất nghiệp và thiếu việc làm Sự tham gia của thanh niên Những định hướng nghiên cứu Câu hỏi thảo luận 1. Những thách thức về việc làm cho thanh niên ở Việt Nam hiện nay Thanh niên chiếm một tỷ lệ lớn dân số thế giới (20%) 85% số người độ tuổi thanh niên đang sống ở các quốc gia đang phát triển 60% số người độ tuổi thanh niên sống ở châu Á Một trong những vấn đề thanh niên đang phải đối mặt là vấn đề thất nghiệp và tìm kiếm việc làm Nguồn dữ liệu: 2. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Nội dung 8 MDGs đề cập đến các vấn đề xã hội, hướng giúp các nhóm dễ bị tổn thương thoát khỏi điều kiện sống khó khăn Vấn đề cung-cầu trong việc làm cho thanh niên Nội dung của MGDs: Các MGDs 3. Nét đặc thù của thị trường lao động thanh niên Cung lao động thanh niên: Thanh niên là LLLĐ có tiềm năng lớn Thể chất Trí tuệ Và tinh thần từng cá nhân Các yếu tố tác động đến tiềm năng lao động: Yếu tố bên trong Yếu tố bên ngoài Trong thị trường LĐ TN, yếu tố cung rất lớn Khi TN bước vào tuổi LĐ chỉ có một trong 2 khả năng để lựa chọn hoặc đi học hoặc tham gia ngay vào TTLĐ, lúc này phản ứng cung với cầu LĐ TN rất thấp, có thể coi cung LĐ Thanh niên là đường nằm ngang (độ co giãn = 0) 6 Mô hình hình thành tiềm năng lao động cá nhân của thanh niên Tiềm năng lao động cá nhân thanh niên Thể lực, trí lực, tâm lực Điều kiện sống và làm việc Sức khỏe Hình thể Tâm thể Trí tuệ Tinh thần Trình độ nghề nghiệp Giới tính Lứa tuổi Điều kiện ăn ở Điều kiện làm việc Khí hậu, thời tiết Điều kiện giải trí Áp lực tâm lý, xã hội Điều kiện khác NHỮNG NHÂNN TỐ BÊN NGOÀI NHỮNG NHÂNN TỐ BÊN TRONG Mô hình hình thành tiềm năng lao động cá nhân của thanh niên TRÌNH ĐỘ NGHỀ NGHIỆP Cấp trình độ Và ngành đào tạo Kiến thức nghề nghiệp Kỹ năng thực tế Kinh nghiệm làm việc Kỹ năng thích ứng nghề nghiệp, công | Những thách thức việc làm của thanh niên hiện nay Nội dung 4 Tình hình việc làm ở Việt Nam 1 2 3 5 Thất nghiệp và thiếu việc làm Sự tham gia của thanh niên Những định hướng nghiên cứu Câu hỏi thảo luận 1. Những thách thức về việc làm cho thanh niên ở Việt Nam hiện nay Thanh niên chiếm một tỷ lệ lớn dân số thế giới (20%) 85% số người độ tuổi thanh niên đang sống ở các quốc gia đang phát triển 60% số người độ tuổi thanh niên sống ở châu Á Một trong những vấn đề thanh niên đang phải đối mặt là vấn đề thất nghiệp và tìm kiếm việc làm Nguồn dữ liệu: 2. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Nội dung 8 MDGs đề cập đến các vấn đề xã hội, hướng giúp các nhóm dễ bị tổn thương thoát khỏi điều kiện sống khó khăn Vấn đề cung-cầu trong việc làm cho thanh niên Nội dung của MGDs: Các MGDs 3. Nét đặc thù của thị trường lao động thanh niên Cung lao động thanh niên: Thanh niên là LLLĐ có tiềm năng lớn Thể chất Trí tuệ Và tinh thần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    37    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.