Bài giảng Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011

Bài giảng Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011 trình bày các vấn đề về lực lượng lao động, quy mô và sự biến động việc làm, cơ cấu nghề nghiệp có việc làm, thất nghiệp, dân số không hoạt động kinh tế và những đánh giá. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011 Khung khái niệm cho vấn đề nghiên cứu I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ Cả nước có triệu người trong độ tuổi lao động triệu người có việc làm 48% là nữ giới LLLĐ vẫn ở khu vực nông thôn Có sự khác biệt về phân bố LLLĐ giữa các vùng miền I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ I. lực lượng lao động 2. Tỷ lệ tham gia LLLĐ I. lực lượng lao động I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ II. VIỆC LÀM . quy mô và sự biến động việc làm Xu hướng trái chiều giữa nông thôn và đô thị Vấn đề việc làm biến động nhiều ở khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản và ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước: Nguyên nhân chính do sự di động của sinh viên sau kỳ học về trợ giúp gia đình 11 . Tỷ số việc làm trên dân số 12 . Tỷ lệ LĐ đang làm việc qua đào tạo 13 . cơ cấu nghề nghiệp có việc làm 14 . cơ cấu lao động theo khu vực . | Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011 Khung khái niệm cho vấn đề nghiên cứu I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ Cả nước có triệu người trong độ tuổi lao động triệu người có việc làm 48% là nữ giới LLLĐ vẫn ở khu vực nông thôn Có sự khác biệt về phân bố LLLĐ giữa các vùng miền I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ I. lực lượng lao động 2. Tỷ lệ tham gia LLLĐ I. lực lượng lao động I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ II. VIỆC LÀM . quy mô và sự biến động việc làm Xu hướng trái chiều giữa nông thôn và đô thị Vấn đề việc làm biến động nhiều ở khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản và ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước: Nguyên nhân chính do sự di động của sinh viên sau kỳ học về trợ giúp gia đình 11 . Tỷ số việc làm trên dân số 12 . Tỷ lệ LĐ đang làm việc qua đào tạo 13 . cơ cấu nghề nghiệp có việc làm 14 . cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế (2000-2010) 15 . cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế (theo vùng miền) 16 . cơ cấu lao động theo ngành kinh tế 17 18 . cơ cấu lao động theo loại hình kinh tế 19 . cơ cấu lao động theo vị thế việc làm 20 . thu nhập bình quân theo tháng 21 . thu nhập bình quân theo tháng 22 . số giờ làm việc bình quân trong tuần 23 THẤT NGHIỆP . một số đặc trưng Số lượng tuổi và cơ cấu của người thất nghiệp 25 . một số đặc trưng Theo bậc học 26 . tỷ lệ thất nghiệp-thiếu việc làm lao động 27 . tỷ lệ thất nghiệp-thiếu việc làm lao động 28 . tỷ lệ thất nghiệp-thiếu việc làm lao động 29 . phương thức tìm việc làm 30 . phương thức tìm việc làm 31 DÂN SỐ KHÔNG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ . theo độ tuổi 33 . theo nguyên nhân 34 . theo trình độ chuyên môn 35 NHỮNG ĐÁNH GIÁ Đến thời điểm 1/7/2011, cả nước có 51,4 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao động, chiếm 58,5% tổng dân số, bao gồm 50,35 triệu người có việc làm và 1,05 triệu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    35    2    26-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.