Bài giảng Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011

Bài giảng Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011 trình bày các vấn đề về lực lượng lao động, quy mô và sự biến động việc làm, cơ cấu nghề nghiệp có việc làm, thất nghiệp, dân số không hoạt động kinh tế và những đánh giá. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | Thực trạng lao động việc làm Việt Nam năm 2011 Khung khái niệm cho vấn đề nghiên cứu I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ Cả nước có triệu người trong độ tuổi lao động triệu người có việc làm 48% là nữ giới LLLĐ vẫn ở khu vực nông thôn Có sự khác biệt về phân bố LLLĐ giữa các vùng miền I. lực lượng lao động Quy mô và phân bố LLLĐ I. lực lượng lao động 2. Tỷ lệ tham gia LLLĐ I. lực lượng lao động I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ I. lực lượng lao động 3. Đặc trưng của LLLĐ II. VIỆC LÀM . quy mô và sự biến động việc làm Xu hướng trái chiều giữa nông thôn và đô thị Vấn đề việc làm biến động nhiều ở khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản và ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước: Nguyên nhân chính do sự di động của sinh viên sau kỳ học về trợ giúp gia đình 11 . Tỷ số việc làm trên dân số 12 . Tỷ lệ LĐ đang làm việc qua đào tạo 13 . cơ cấu nghề nghiệp có việc làm 14 . cơ cấu lao động theo khu vực .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN