Bài giảng Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010

Nội dung Bài giảng Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010 trình bày các vấn đề: Diễn biến kinh tế, thị trường lao động và xã hội, tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở Việt Nam, việc làm và thập kỷ việc làm bền vững châu Á. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | Báo cáo Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010 Nội dung chính Diễn biến kinh tế, thị trường lao động và xã hội Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở Việt Nam Việc làm và thập kỷ việc làm bền vững châu Á 1. Diễn biến kinh tế thị trường 1. Diễn biến kinh tế thị trường Tỷ trọng nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trong GDP có xu hướng biến đổi nhanh, mạnh mẽ (2000-2008): Tỷ trọng GDP trong NN: Tỷ trọng GDP trong CN: Dịch vụ đóng góp khoảng 40% GDP Việc làm vẫn còn lệ thuộc vào kinh tế toàn cầu 2. Vấn đề nhân khẩu học Thất nghiệp và thiếu việc làm Năng suất lao động và tính cạnh tranh Tiền lương và thu nhập Số vụ đình công TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN ViỆT NAM Chỉ số giá tiêu dùng KINH TẾ VĨ MÔ Ngay từ năm 2007, VN đã chủ động đối phó với các tác động của khủng hoảng toàn cầu Khủng hoảng toàn cầu khiến cho lạm phát trong nước tăng đẩy giá tiêu dùng 12 Giá trị xuất nhập khẩu KINH TẾ VĨ MÔ Thay đổi vốn đầu tư KINH TẾ VĨ MÔ Đây là tác động có ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam 14 Tổng sản phẩm quốc nội tính theo ngành KINH TẾ VĨ MÔ Trong xu thế chung, các ngành và lĩnh vực kinh tế của VN cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ 15 Lao động trong các doanh nghiệp THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Tỷ lệ cắt giảm nhân lực và thời gian lao động có xu hướng gia tăng 80% số người bị cắt giảm lao động tìm được việc làm mới Chủ lao động không cắt hợp đồng đối với người bị cắt giảm giờ làm, chỉ trả 70% lương cơ bản hoặc thấp hơn: những vấn đề hệ luỵ liên quan về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 16 Lao động trong các làng nghề THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Làng nghề phát triển mạnh sau khi VN gia nhập WTO Có khoảng 2800 làng nghề ở VN hiện nay, duy trì việc làm cho khoảng 11 triệu người Lao động nữ chiếm khoảng 45-98% Giai đoạn 2008-2009: trên 37 ngàn người bị mất việc làm trong đó có khoảng 45% phụ nữ Thu nhập lao động làng nghề vẫn gâp 3-4 lần làm cho thất nghiệp nông thôn gia tăng Lao động làng nghề mất việc quay lại công việc đồng áng thiếu việc làm ở nông thôn | Báo cáo Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009/2010 Nội dung chính Diễn biến kinh tế, thị trường lao động và xã hội Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ở Việt Nam Việc làm và thập kỷ việc làm bền vững châu Á 1. Diễn biến kinh tế thị trường 1. Diễn biến kinh tế thị trường Tỷ trọng nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trong GDP có xu hướng biến đổi nhanh, mạnh mẽ (2000-2008): Tỷ trọng GDP trong NN: Tỷ trọng GDP trong CN: Dịch vụ đóng góp khoảng 40% GDP Việc làm vẫn còn lệ thuộc vào kinh tế toàn cầu 2. Vấn đề nhân khẩu học Thất nghiệp và thiếu việc làm Năng suất lao động và tính cạnh tranh Tiền lương và thu nhập Số vụ đình công TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN ViỆT NAM Chỉ số giá tiêu dùng KINH TẾ VĨ MÔ Ngay từ năm 2007, VN đã chủ động đối phó với các tác động của khủng hoảng toàn cầu Khủng hoảng toàn cầu khiến cho lạm phát trong nước tăng đẩy giá tiêu dùng 12 Giá trị xuất nhập khẩu KINH TẾ VĨ MÔ Thay đổi vốn đầu tư KINH TẾ VĨ MÔ Đây là tác

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    42    2    22-09-2023
99    120    2    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.