Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay trình bày các vấn đề: Dân số nông thôn trong LLLĐ, những thách thức đối với LĐ-VL nông thôn và những khuyến nghị. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NÔNG THÔN HIỆN NAY 1. Dân số nông thôn trong LLLĐ . Dân số nông thôn Theo kết quả điều tra LFS năm 2009, dân số khu vực nông thôn tính đến thời điểm 1/9/2009 có 60,63 triệu người, chiếm 70,4% dân số cả nước. So với số liệu thống kê năm 1990 (80,5% dân số nông thôn), sau gần 20 năm dân số khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm 10,1 điểm %, tương đương với mức giảm trung bình 0,5%/năm. Mức giảm này cũng có nghĩa rằng những mục tiêu trong chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã không trở thành hiện thực với kỳ vọng dân số nông thôn năm 2010 chỉ còn 60%-65%. Về cơ cấu nhóm tuổi, khu vực nông thôn có tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động (9,9%) cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,3%) và khu vực thành thị (9,7%). Việc có tới hơn 90% dân số chưa đến tuổi lao động và đang trong độ tuổi lao động sẽ tạo ra sức ép rất lớn về vấn đề việc làm trong những năm tới đây, đặc biệt là tại khu vực nông thôn khi tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động chiếm tới .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG