Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay

Bài giảng Thực trạng lao động và việc làm nông thôn hiện nay trình bày các vấn đề: Dân số nông thôn trong LLLĐ, những thách thức đối với LĐ-VL nông thôn và những khuyến nghị. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên. | THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NÔNG THÔN HIỆN NAY 1. Dân số nông thôn trong LLLĐ . Dân số nông thôn Theo kết quả điều tra LFS năm 2009, dân số khu vực nông thôn tính đến thời điểm 1/9/2009 có 60,63 triệu người, chiếm 70,4% dân số cả nước. So với số liệu thống kê năm 1990 (80,5% dân số nông thôn), sau gần 20 năm dân số khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm 10,1 điểm %, tương đương với mức giảm trung bình 0,5%/năm. Mức giảm này cũng có nghĩa rằng những mục tiêu trong chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã không trở thành hiện thực với kỳ vọng dân số nông thôn năm 2010 chỉ còn 60%-65%. Về cơ cấu nhóm tuổi, khu vực nông thôn có tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động (9,9%) cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,3%) và khu vực thành thị (9,7%). Việc có tới hơn 90% dân số chưa đến tuổi lao động và đang trong độ tuổi lao động sẽ tạo ra sức ép rất lớn về vấn đề việc làm trong những năm tới đây, đặc biệt là tại khu vực nông thôn khi tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động chiếm tới . | THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NÔNG THÔN HIỆN NAY 1. Dân số nông thôn trong LLLĐ . Dân số nông thôn Theo kết quả điều tra LFS năm 2009, dân số khu vực nông thôn tính đến thời điểm 1/9/2009 có 60,63 triệu người, chiếm 70,4% dân số cả nước. So với số liệu thống kê năm 1990 (80,5% dân số nông thôn), sau gần 20 năm dân số khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm 10,1 điểm %, tương đương với mức giảm trung bình 0,5%/năm. Mức giảm này cũng có nghĩa rằng những mục tiêu trong chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã không trở thành hiện thực với kỳ vọng dân số nông thôn năm 2010 chỉ còn 60%-65%. Về cơ cấu nhóm tuổi, khu vực nông thôn có tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động (9,9%) cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,3%) và khu vực thành thị (9,7%). Việc có tới hơn 90% dân số chưa đến tuổi lao động và đang trong độ tuổi lao động sẽ tạo ra sức ép rất lớn về vấn đề việc làm trong những năm tới đây, đặc biệt là tại khu vực nông thôn khi tỷ lệ dân số chưa đến tuổi lao động chiếm tới hơn ¼ tổng dân số. 1. Dân số nông thôn trong LLLĐ . Dân số nông thôn trong độ tuổi lao động Tổng dân số trong độ tuổi lao động tại điều tra năm 2009 là 64,4 triệu người, tăng 1,76% so với năm 2007. Dân số trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn là 44,69 triệu người, chiếm 73,5% tổng dân số khu vực nông thôn. Trong khi đó, dân số trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị là 19,73 triệu người, chiếm 77,3% tổng dân số khu vực thành thị, cao hơn 4 điểm % so với khu vực nông thôn. Số liệu LFS 2009 cho thấy, lực lượng lao động khu vực nông thôn hiện nay khá trẻ thể hiện qua tỷ lệ trong cơ cấu dân số của các nhóm tuổi từ 15-29 khá cao, chiếm tới hơn 1/3 tổng số dân trong độ tuổi lao động. So với khu vực thành thị, xu hướng phân bố dân số trong độ tuổi lao động theo nhóm tuổi khá tương đồng khi tỷ lệ các nhóm tuổi 15-19 và 60+ khá cao. So sánh với số liệu LFS 2007 cho thấy, cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động theo nhóm tuổi tại khu vực nông thôn dường như không có chuyển dịch đáng kể. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    329    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.