Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung của chương 2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của lý thuyết về quản trị, ý nghĩa của tư tưởng quản trị, trường phái quản trị theo quá trình.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN