Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung cơ bản của chương 5 quản trị nhân sự thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của quản trị nhân sự, các nguyên tắc của quản trị nhân sự, quy trình tuyển dụng nhân sự và đánh giá cán bộ quản trị.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.