Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung của chương 4 Công tác tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của công tác tổ chức, cấp tổ chức và tầm quản trị, quyền hạn trong tổ chức và các cấu trúc tổ chức điển hình.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.