Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung của chương 4 Công tác tổ chức nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của công tác tổ chức, cấp tổ chức và tầm quản trị, quyền hạn trong tổ chức và các cấu trúc tổ chức điển hình.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN