Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Nội dung chính của chương 6 Lãnh đạo nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết động cơ và cách tiếp cận đối với phong cách lãnh đạo, các kỹ năng có trong nhà quản trị. Cùng tìm hiểu về bài giảng để hiểu hơn sâu hơn về lãnh đạo trong quản trị.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG