Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phương Mai

Trong nội dung của chương 7 Kiểm tra nằm thuộc bài giảng quản trị học nhằm trình bày về khái niệm, vai trò của kiểm tra, phân loại kiểm tra, bản chất của kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hệ thống kiểm tra chính trong quản trị.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG